Ne postoje zapisi!
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Članci
Granice arbitrabilnosti u rješavanju upravnih stvari
Aleksandra Maganić
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 12. veljača 2019.
Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić zaposlena je na Katedri za građansko procesno pravo na Pravnom fakulteta u Zagrebu
Sažetak
Zakonom izrijekom propisana mogućnost rješavanja koncesijskih sporova i sporova proizašlih iz javno-privatnog partnerstva arbitražom, iziskuje preispitivanje granica arbitrabilnosti u Hrvatskoj i u rješavanju drugih upravnih stvari. Posebno zanimljivo je da se u praksi pojavljuje sve veći broj okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi koji sadrže različite arbitražne klauzule, unatoč tome što zakonsko uređenje javne nabave o tome ništa ne određuje. Takav razvoj arbitražne prakse u upravnim stvarima, s jedne strane potaknut različitim zakonskim pravilima koja omogućuju arbitražu i praktičnom primjenom arbitražnih klauzula u području javne nabave s druge strane, odredio je sadržaj i strukturu ovoga rada. Zbog toga se u radu, nakon uvodnih napomena, analiziraju zakonske odredbe koje izrijekom propisuju rješavanje pojedinih upravnih stvari arbitražom (koncesije, javno-privatno partnerstvo) i one upravne stvari u kojima se u praksi već primjenjuju arbitražne klauzule (javna nabava). Pored toga, u radu se analizira i arbitrabilnost poreznih stvari. Naime, kako porezni propisi poreznim obveznicima omogućuju zaključenje upravnog ugovora ili nagodbe s poreznim vlastima, odnosno s obzirom na to da su stranke u poreznim stvarima uz određena ograničenja ovlaštene raspolagati pravima koja iz tih sporova proizlaze, preispituje se i njihova arbitrabilnost.

lipanj 2019.
Broj: 2
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2019. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176