Ne postoje zapisi!
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Članci
Novo uređenje međunarodnog privatnog prava u Republici Hrvatskoj - Zakon o međunarodnom privatnom pravu
Tena Hoško
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 23. siječanj 2019.
Doc. dr.sc. Tena Hoško zaposlena je na Katedri za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Sažetak
Nakon dugog niza godina u siječnju 2019. godine u Republici Hrvatskoj izmijenjeno je uređenje međunarodnog privatnog prava stupanjem na snagu Zakona o međunarodnom privatnom pravu (ZMPP). ZMPP s jedne strane služi kao smjerokaz tijelima koja ga primjenjuju upućujući na nadnacionalne izvore na snazi u Hrvatskoj. S druge strane, ZMPP donosi pravila usvojena isključivo za potrebe hrvatskoga pravnog poretka. Cilj rada je prikazati novine koje ZMPP unosi u hrvatski pravni sustav poput opće klauzule izuzeća, nužnog foruma te šire rasprostranjenosti poveznice uobičajeno boravište. Stoga se pravila sadržana u ZMPP-u uspoređuju s pravilima Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemlja u određenim odnosima koji mu je prethodio. Rad prati strukturu ZMPP-a, počevši od općih odredaba preko kolizijskih pravila, pravila o nadležnosti i postupku s međunarodnim obilježjem, priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka do posebnih, prijelaznih i završnih odredaba.

lipanj 2019.
Broj: 2
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2019. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176