Časopis Zakonitost pokrenut je s idejom da to bude časopis stručno-znanstvene orijentacije u kojem bi objavljeni radovi doprinijeli razvoju pravne misli, znanosti i prakse u RH ali i širem području ponajprije snagom argumenata koji su u stručnim radovima izneseni.

Časopis je usmjeren prema svim pravnim praktičarima (pravosuđe, odvjetništvo, uprava, gospodarstvo) i pravnim znanstvenicima kao potencijalnoj publici i autorima, ali i svima drugima.

Glavni i odgovorni urednik časopisa je dr. sc. Tin Matić, njegov zamjenik je g. Mladen Sučević dok je izvršna urednica časopisa gđa Nives Frei Bingula.

Za kreiranje sadržaja časopisa zaduženo je Uredništvo koje predlaže autore za pisanje radova, teme i načine obrade tema te svojim sugestijama sudjeluje u pripremi pojedinog broja časopisa. Više o Uredništvu možete pronaći u rubrici Uredništvo.

Časopis ima i svoj Izdavački savjet, savjetodavno tijelo koje daje opće smjernice za uređivanje sadržaja časopisa kojeg čine:

  • akademik Jakša Barbić, predsjednik savjeta
  • professor emeritus Mihajlo Dika, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Zlatko Hodak, Narodne novine d. d., predsjednik Uprave
  • prof. dr. sc. Anita Kurtović, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
  • doc. dr. sc. Marin Mrčela, Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Arno Vičić, odvjetnik

 

Ostale informacije:

Nakladnik: Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. put 6, Zagreb

www.nn.hr, OIB: 64546066176

Za nakladnika: dr. sc. Zlatko Hodak

Prijevod na engleski jezik: Miljen Matijašević, univ. spec. philol.

Grafička urednica: Terezija Tišljar

Priprema i prijelom: Kristina Šikić, Terezija Tišljar

Tiskano izdanje: Tiskara Narodne novine d.d.


ISSN 2670-9848 (online izdanje)

ISSN  2670-8183 (tiskano izdanje)

 

Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2019. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176