aktualno izdanje
lipanj 2019.
Poštovane čitateljice i čitatelji, u drugom broju časopisa Zakonitost možete pročitati: intervju s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem koji daje osvrt na stanje i tendencije razvoja u hrvatskom pravosuđu, rad docenta dr. sc. Marka Ivkošića o Zakonu o Izmjenama i dopunama ZTD-a, prikaz novoga sustava pravosudnoga ispita zasnovanog na novom Zakonu o pravosudnom ispitu koji su napisali Zlata Hrvoj-Šipek i Mladen Sučević, prikaz sutkinje Željke Zrilić Ježek o načinu pisanja prvostupanjske upravne presude. O prava na pristup sudu u građanskim stvarima na temelju čl. 6. EKLJP-a pisala je odvjetnica Irena Rauch Resanović, a donismo i članak Berislava Matijevića – Naknada buduće neimovinske štete kao doprinos u razvijanju pravnopraktične kvalitete časopisa.
izdvojeni članci
O časopisu
Časopis Zakonitost pokrenut je s namjerom da svojim znanstveno-stručnim i praktičnim sadržajem doprinese razvoju pravne misli, znanosti i prakse u Republici Hrvatskoj ali i šire. Nadamo se da će stručni i znanstveni članci, komentari, prikazi, a osobito sudska praksa samom objavom u časopisu pridonijeti boljem znanstvenom ali i praktičnom razumijevanju prava, što je i cilj i želja njegova Uredništva, Izdavačkog savjeta i nakladnika.
Upute uredništva za pisanje radova
Za sve autore smo pripremili upute za pisanje radova koji se objavljuju u časopisu Zakonitost.
prijašnja izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176